چالش های پیش روی استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا

 

جدول شماره ۲-۵: بعضی از تفاوتای فرهنگی بین کارشناسان بازاریابی و کارشناسان تحقیق و پیشرفت

 

بُعد کارشناسان بازاریابی کارشناسان تحقیق و پیشرفت
تحصیلات مدیریت، کار و کاسبی مهندسی، علوم پایه
آموزش حل مسأله عمومی آزمون فرضیات
راه و روش وقتی کوتاه مدت بلندمدت
گرایش حرفه ای بازار و سود علم و پیشرفت
زبون فنی جایگاه و امتیازات محصول مشخصه ها و کارکرد محصول

 

مشکل مشترکی که در این بخش هست غالب بودن تکنولوژی در روند نوآوریه؛ در نتیجه ترجمه تکنولوژی سطح بالا به اجناس قابل فروش به صورت کامل ممکنه تحقق نیابد. (Botindo and Frohman, 1981) پس نیازمند این هستیم که بین فشار تکنولوژی و کشش بازار در بخش برنامه ریزی نوآوری، تعادل برقرار کنیم. این فقط از راه بازاریابی کامل و مدیریت فاصل تحقیق و پیشرفت شدنیه که یه رقابت اصلی رو به دلیل ساختار صنعتی و پیچیدگیای موجود در بازارهای تکنولوژی سطح بالا واسه دپارتمان قبلی تحمیل می کنه (Benkenstein and Bloch, 1994, Johne and Rowntree, 1991, Livesay et al., 1989).

برنامه ریزی

نبود قطعیت تکنولوژیکی و هدف دار مسأله رو سخت تر هم می کنه. (Meldrum and Millman, 1991) صنعت بدون “قانون بازی مشخص” و “امکان به کار گیری صرفه اندازه” است و در نتیجه مشکلات ورود به صنعت پایینه. شرکتا و عرضه کنندگان جدید همیشهً تلاش می کنن که از هر پتانسیل بازار دست نخورده‏ای استفاده کنن. این موضوع منتهی به به جست و خیز رقابتی[۳] در این بخش شده.

این مطلب را هم بخوانید :  روانشناسی : مفهوم بهنجاری و نابهنجاری

مشکلات

از یه طرف بازارهای با تکنولوژی سطح بالا، به وسیله کوتاه شدن دائمی چرخه های عمر بازار و محصول توصیف می شن. از طرف دیگه، خاطر جمع نبودن تکنولوژیکی در حال افزایش و اهمیت تکنولوژی سیستما (بانک اطلاعات، شبکه های ارتباطی و تکنولوژی مربوط به فاصل و چیزای دیگه ای به جز اینا) چرخه های پیشرفت محصول مربوط به تکنولوژی سنتی رو شکست می خوره.

در آخر نبود قطعیت تکنولوژیکی الگوی بی ثبات درخواست رو با مشتریائی که نسبت به ترجیحات واقعی خود و فایده هایی که از اجناس دریافت می کنن مطمئن نیستن بوجود میاره. مشکل از مفهومی ناشی می شه که به عنوان “تلاطم تکنولوژیکی[۴]” توصیف می شه. در نتیجه مقاومت بازار و مشکلات خرید واقعاً واسه مدیریت بازاریابی مشکل زا هستش.

ایده

چرخه های کوتاه محصول که در اون پیشنهادات محصول خیلی سریعً کهنه شده تصور اندیشناک مشتری رو تشویق  می کنه؛ جاییکه نسلای بهبودیافته اجناس همیشهً مورد انتظاره. این رفتار به وسیله انتظارات کاهشای قیمت در بازارهای با تکنولوژی سطح بالا ترکیب می شه. پس رقابت اصلی که با اون روبرو هستیم اینه که مفاهیم بازاریابی سنتی مشتریان نمی تونه بدون انتقاد و بی چون و به چه دلیل واسه بازاریابی اجناس با تکنولوژی سطح بالا بکار گرفته شه. مخصوصا، مفاهیم اراده کردن هدف دار نیازمند فرموله شدن بر مبنای خصوصیات مشخص بازارهای با تکنولوژی سطح بالاس. تصمیمات ریشه ای تکنولوژیکی به عنوان یه چهارچوب جهت گیری واسه بازاریابی اجناس با تکنولوژی سطح بالا پویاییای فنی پیچیده و اثرات پیچیده روی ساختار صنعتی و پیشرفت، دلالتای مشخصی واسه رقابت‏پذیری و جایگاه سازی یه تولیدکننده تکنولوژی سطح بالا داره.

این مطلب را هم بخوانید :  روانشناسی : بهزیستی روانشناختی:

اراده کردن

همراه تکنولوژی به عنوان یه عامل ریشه ای موفقیت، یه روش هدف دار منظم و مناسب تکنولوژیکی بسیار حیاتیه. در این بخش موضوع اساسی تدوین رابطه بین اولویتای تکنولوژیکی و افقای وقتی خارجی و درونیه. (Porter, 1980) پس  روش هدف دار تکنولوژیکی چارچوبی رو واسه بازاریابی تکنولوژی سطح بالا فرآهم می آورد.

روند برنامه ریزی نیازمند یه پیش بینی دقیق از پیشرفت تکنولوژیکی و اثرات اون بر مزیت رقابتی و جایگاه قابل دسترس بازاره.

[۱]  Consistent Marketing

[۲] R&D Interface Management

[۳] Competitive Dynamics

[۴] Technological Turbulence