کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب -دعوای غیر منقول:

دعوای غیر منقول، دعوایی می باشد که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی می باشد که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه­ی ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه­ی عملی باشد که بشر بر آن مال انجام می­دهد (ماده­ی 12 قانون مدنی). پس دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول می باشد. پس بایستی گفت حق به نوبه­ی خود منقول محسوب می­گردد، اما در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقولحقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری­که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول ومطالبات وحقوقی که ارزش مالی واقتصادی داشته باشند، اطلاق می­گردد.

در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده می باشد، اما از ملاحظه­ی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد872و946و1214و1217)، به خوبی برمی­آید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار برده­اند.

با جمع موادی از قانون مدنی وبه کمک دکترین و رویّه­ی قضایی می­توان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی می باشد که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت داد­و­ستد در بازارمعاملات را داشتهوبرحسب نیازهای فردی واجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».[1]

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی - پایانامه کارشناسی ارشد

پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب گردد، بایستی دارای سه شرط اساسی باشد؛

1-دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛2-قابلیت دادوستد داشته باشد؛3-قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.

قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می­گردد، می­توان با تعبیر دقیق­تری ادعاء نمود که مال عبارتست­ از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار می­گیرند، مال محسوب می­شوند؛ یعنی در حقیقت آن چیز که متعلّق به شخص و دارای جنبه­یمالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول می باشد، حقّی می باشد که شخص نسبت به این اموال دارد؛ پس اگر می­گوییم فلان شیء مال من می باشد، تعبیر از این می باشد که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم ویا[1].کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین،ص9.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه