کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد که میان املاک در وضعیّت­های ثبتیِ متفاوت، تفکیک قائل گردید و خواهان را در همه­ی حالات، به ارائه­ی مدارک رسمی مالکیّت ملزم ندانست؛ پس اثبات مالکیّت خواهان، در دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، حداقّل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نیست، به هر ترتیبی امکان­پذیر خواهد بود.

پس، از­آنجایی­که ارائه­ی مدارک رسمی، در بسیاری از موارد، با دشواری و تعذّر همراه هستند، مناسب آن می باشد که میان املاک در وضعیّت ثبتی متفاوت تفکیک قائل گردید و خواهان را در همه­ی احوال، به ارائه­ی این مدارک ملزم ندانست. این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بی­فایده در دادگستری خواهد گردید.                                                                                                                             به عبارت دیگر؛ املاک به سه دسته تقسیم می­شوند: املاک ثبت شده، املاک ثبت نشده­ای که در شهرهاو مناطقی واقع شده­اند که اداره ثبت و دفترخانه در آن مناطق هست و املاکی که در مناطقی قرار دارند که اداره ثبت یا دفترخانه در آن ها موجود نیست.

در مورد املاک ثبت شده بایستی گفت که تنظیم سند رسمی جزء تشریفات وقوع عقد می­باشد و تا وقتی که انتقال با سند رسمی صورت نگیرد عقدی واقع نشده و انتقال مالکیت صورت نمی­پذیرد، یعنی زمان انعقاد عقد، زمان تنظیم سند رسمی می باشد؛ به عبارت دیگر فقط سند رسمی مالکیت می­تواند ثابت کننده مالکیت خواهان باشد(ماده 22 قانون ثبت). البته نظر مخالفی هم هست مبنی بر اینکه در اینگونه املاک اگرچه سند عادی دلیل مالکیت نیست ولیکن می­توان با اثبات مالکیت خود در دادگاه مدعی مالکیت بر ملک ثبت شده گردید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

در مورد املاک دسته دوم، یعنی املاک فاقد سابقه ثبتی واقع در نقاط مختلف کشور که وزارت دادگستری، ثبت اسناد مربوط به معاملات این املاک را الزامی دانسته می باشد (موضوع ماده 47 قانون ثبت)، با در نظر داشتن ماده 48 قانون مذکور، سند رسمی تأثیر اثباتی دارد و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت معاملهامکان، از الزام کردن خواهانِ خلع ید به طرح پیشین و مقدّماتیِ دعوایِ اثباتِ مالکیّت و صدور قرار­های عدم استماع و ردِّ دعوای خلع ید به جهت اثبات مالکیّت خودداری کنند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به دعوای مذکور، حکم مقتضی صادر نمایند؛ زیرا دعوای اثبات مالکیّت، عموماً و جزء در موارد استثنائی، نفع مستقیم و ذاتی در بر ندارد و مستقیماً باعث ایجاد نظمِ جدیدِ حقوقی و یا تغییر متصرّف و خلع ید نمی­گردد. این دعوا معمولاً به عنوان یکی از مقدّمات دعوای خلع ید مطرح می­گردد و در واقع این مقدّمه می­تواند به عنوان یکی از

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه