پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد و مسائل اخلاقی

دانلود پایان نامه

تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب محمود قربانی نژاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته زبان و ادبیات فارسی که در تاریخ از پایان نامه خود تحت عنوان: جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی با کسب نمره و درجه دفاع نموده‌ام بدین وسیله متعهد می‌شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

تقدیم به :
روان ملکوتی پدر و خواهر بزرگوارم که در جوار حق جای گرفته‌اند.
و به مادر مهربان و همسر و فرزندانم (عرفان و سبحان)
که همواره مورد لطف و محبتشان بوده‌ام.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد نورآباد ممسنی و انحلال

سپاسگزاری

سپاس فراوان شایسته‌ی پروردگار یکتایی که منبع قدرت اندیشه و تفکر و ادراک باطن را به آدمی هدیه فرمود. رهنمودهای بی دریغ استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدرضا براتی را در جهت تدوین این پژوهش ارج می‌نهم و با ارادتی خالصانه از این استاد فرزانه سپاسگزاری می‌کنم. از جناب آقای دکتر اسفندیار پور به عنوان استاد مشاور که همواره از ارشادگری ایشان بهره جستم، قدردانی می‌نمایم. همچنین تقدیر و سپاس از سایر استادان بزرگواری که در طی تحصیل از دانش آن‌ها بهره‌ها برده‌ام .
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی به انجام رسیده است. در عصر صفویه به علت تغییر اساسی که در مذهب و نوع گرایش به وجود آمد، عرفان شیعی جایگزین عرفان اهل سنت شد ؛ عارفان بزرگ غالباً از میان اهل علم و فقها بر خاستند. تفاوت عمده‌ی عرفان این عصر با اعصار پیشین در آن بود که به جنبه‌های اجتماعی بسیار تاکید شده است. عارفان تلاش کرده‌اند با طرح مسائلی خاص زمینه‌ی تحول و تکامل کل اجتماع را فراهم کنند. به علاوه این عرفان با مسائل اخلاقی به شدت آمیخته شده به گونه‌ای که در بسیاری از مواقع تعیین مرز دقیق اخلاق و عرفان غیر ممکن است. فیض کاشانی در اشعار خود با گرایش عمیق به مبانی اعتقادی مذهب تشیع به صورت آگاهانه یا نا خودآگاه بسیاری از مسائل عرفانی را مطرح کرده است .در این پژوهش که به شیوه‌ی قیاسی – استقرایی است نگارنده، اطلاعات خود را جمع آوری کرده و با بهره گیری از فنون تحلیل محتوا از نوع کیفی نتایج خود را ارائه داده است، پس از استخراج اندیشه‌های عارفانه و طبقه بندی در دسته‌های مشخص نوع و شکل عرفان فیض تبیین شده است .اهمیت موضوع در آن است که نشان می‌دهد فقیه و مفسری بزرگ همچون فیض کاشانی به اندیشه‌های عرفانی اهتمام داشته است و با ظرافت خاص مهم‌ترین مسائل عارفانه را با ریز بینی و احاطه بر جنبه‌های معنایی گوناگون آن مطرح کرده است و زمینه‌ی همگامی عرفان و فقه را در عصر صفویه فراهم ساخته است .
واژه‌های کلیدی : فیض کاشانی ،دیوان اشعار ، مبانی عرفانی ، مقامات ، حالات عشق

مطلب مشابه :  رگرسیون گام به گام و اعتماد بین فردی

فهرست مطالب
عنوان صفحه