تحقیق درمورد بهبود عملکرد و ایجاد تغییر

دانلود پایان نامه

رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه خانم رحیما حقانی
عنوان پایان‌نامه
مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه
در تاریخ ………….. توسط هیئت داوران زیر بررسی و با درجه…………………. به تصویب نهایی رسید.
استاد راهنمای پایان‌نامه دکتر مریم داعی با مرتبه‌ی علمی استادیار. امضا………………………….
استاد مشاور پایان‌نامه دکتر سید مهرداد حجازی با مرتبه‌ی‌ علمی دانشیار. امضا………………
استاد داور داخل گروه دکتر مهران زینلیان با مرتبه‌ی علمی استادیار. امضا ………………………..
استاد داور خارج گروه دکترمؤمنی با مرتبه‌ی علمی استادیار. امضا ………………………………………
امضای مدیر گروه
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم
سپاسگزاری :
از استاد گرامی جناب سرکار خانم دکتر مریم داعی بسیار قدردان و سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تأمین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود.
ازجناب آقای دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی به دلیل یاریها و راهنماییهای راهگشای ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند، تشکر و قدردانی مینمایم.
تقدیم به پدر و مادر
آنان که آفتاب مهرشان
هرگز در قلبهایمان
غروب نمی‌کند
چکیده
با پیشرفت علوم و تکنولوژی، نوآوری‌های بسیاری در زمینه‌ی مهندسی سازه و بهینه‌سازی آنها رخ نموده است که نمونه‌ای از آن سازه‌های فضاکار می‌باشد. در مقایسه‌ی با سایر سیستم‌های سازه‌ای، سازه‌ی فضاکار دارای چندین مزیت اساسی است که با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران، سبکی و صلبیت بالای این سازه‌ها بیش از هر چیز چشم‌گیر می‌باشد. از انواع سازه‌های فضاکار می‌توان به شبکه‌های تخت، چلیک‌ها و انواع گنبدها اشاره نمود. همچنین در حالت پیشرفته می‌توان فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار را بر اساس سازه‌های اولیه ایجاد کرد. بدین مفهوم که علاوه بر تکنیک‌های ساده برای تولید انواع تاشه‌های سازه‌های فضاکار تکنیک‌های دیگری نیز با اهداف مختلف تاشه‌پردازی وجود دارند که کاربرد‌یترین این تکنیک‌ها تحت توابعی چون فرازش تعریف می‌شوند. این توابع در حقیقت با ایجاد تغییراتی در مدل‌های ابتدایی، اهداف طراحی که مهمترین آنها در خصوص سازه‌های فضاکار کاهش هزینه‌ها و عملکرد مطلوب می‌باشد را برآورده می‌کنند. در این تحقیق گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک با اعمال فرازش در چهار گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که هر یک از فرم‌های سازه‌های فضاکار تحت کنش‌های مختلف که از انواع آن می‌توان به کنش‌های دینامیکی مانند زلزله و کنش‌های استاتیکی مانند وزن و برف اشاره کرد، رفتار خاصی دارند و لذا هر یک از آنها نیازمند رفتارشناسی خاص خود با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد می‌باشند. در این بین فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار مانند گنبدهای فرازیده به دلیل تاشه‌پردازی خاص خود از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در این تحقیق از تابع تکمیلی فرازش چلیکی که بهترین تطبیق را با گنبدهای دیامتیک دارد استفاده شده است و مراحل تاشه‌پردازی گنبدها با استفاده از نرم افزار FORMIAN و تحلیل و طراحی آنها با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 و بر اساس آنالیز استاتیکی خطی و همچنین آنالیز غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی انجام شده است.رفتارگنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک تحت کنش‌های فوق‌الذکر با بررسی نسبت‌های خیز به دهانه‌ در گنبدهای پایه و همچنین بررسی ابعاد هندسی فرازش ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت‌های هندسی و ابعادی از فرازش که منجر به کمترین وزن در گنبدها می شوند، برای گروه‌های مختلف محاسبه شده است. بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که اعمال فرازش مناسب در گنبد دیامتیک می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازه شود.
کلید واژه: سازه‌های فضاکار، گنبد تک لایه‌ی دیامتیک فرازیده، بهینه‌یابی سازه‌ای، تحلیل دینامیکی غیر خطی.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات
1-1. مقدمه ..1
1-2. معرفی سازه‌های فضاکار ..2

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد کشور سوئد و ایفای نقش