پایان نامه حقیقت جویی و منافع ملی

دانلود پایان نامه

.
6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9. اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
تقدیم به
مادرم، بالنده‌تر از سپهر بلند، کسی که صبر را از چهره مصمم و شکیبایش آموختم.
همسر گرامی و مهربانم. آنکه همیشه پشتیبان، همراه و امید دهنده من در مسیر پر فراز و نشیب زندگی بوده است.
سپاسگزاری
چه زیباست شکر ایزدمنّان را به واسطه شکر خلق به جا آوردن چرا که فرمود «مَن لَم یَشکُرالمَخلوق لَم یَشکُرالخالِق» هر چند در این مقال نمی‌گنجد که سپاس زحمات بی‌دریغ اساتید، دوستان و همکاران گرامی را وانمود کرد ولی ذکر نام این عزیزان از درون قلب و نوشتار کردن آن در این نوشتار فقط انجام وظیفه مالامال از ارادت و تلمذ می‌باشد. بر خود لازم می‌دانم از اساتید محترم:
– دکتر عبدالرضا جعفری که راهنمایی پایان‌نامه اینجانب را به عهده داشتند و در مدت اجرای پایان‌نامه از هیچ کمکی دریغ ننموده‌اند و معلوماتی فراتر از مباحث مربوط به پایان‌نامه از ایشان کسب نمودم.
– دکتر برمک جعفری حقیقی، استاد مشاور اینجانب که در این پایان‌نامه، با راهنمایی‌های ارزنده خود در حین انجام تحقیق مرا از فیض معلومات خود بهره‌مند ساختند.
– اساتید عزیز و گرانقدری که در مراحل مختلف تحصیل در خدمت آن‌ها کسب علم نمودم.
و کلیه کسانی که به نحوی در این راستا مرا یاری داده‌اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- فرضیه‌ها 5
1-3- اهداف تحقیق: 6
1-4- گیاه‌شناسی بانونه: 6
1-5- منشأ گیاهی بابونه 9
1-6- مراحل رشد و نمو: 9
1-7- موارد مصرف و خصوصیات دارویی بابونه: 10

مطلب مشابه :  فعالیت های یادگیری و راهنمایی و رانندگی