نویسنده: 92

منبع تحقیق درمورد بورس اوراق بهادار

شرکتها از عملکرد مناسبی در بازار برخوردار بودهاند.بهزاد (1376) در پژوهشی با عنوان “نقش شرکتهای سرمایهگذاری در کارایی بورس اوراق بهادار” به بررسی تاثیر شرکتهای سرمایهگذاری در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع اعضای هیئت علمی

این تفکر به وجود آمدند که یک فرد اگر در اطراف او بدترین چیزها وجود داشته باشد ، خوشحال خواهد بود و بر عکس اگر اطراف او خوشحال کننده باشد ، ناشاد خواهد بود ، نظریه های اخیر میزان شادی و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایهگذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است. در این چارچوب که زیر بنای نظریه فرامدرن پرتفوی قرار میگیرد، اعتقاد بر آن است که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

سرمایهگذاریهای دیگر از ریسکپذیری کمتری برخوردار است و لیکن ریسک های زیر برای چنین اوراقی متصور است:1)ریسک بازار: که به واسطه نوسانات قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی و سود حاصل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

ر کارائی را داریم و از کار و زندگی لذت می بریم. در این میان نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان ها و شکستها سلامت روان را بالا می‌برد در حالی که بد بینی اثر منفی بر آن دارد . افکار منفی در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درمورد خدمات بیمه ای

هستند که کارشان تا اندازه ای قابل مقایسه با کارگزاران است. هر چند این گروه به عنوان نمایندهی خریداران و فروشندان عمل میکنند، بلکه به نام خود نیزبه معامله میپردازند. وجود معاملهگران... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی-دانلود متن کامل

وجود دارد ؟  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:آموزش و پرورش در جامعه از مهمترین نهادهای یک کشور محسوب می شود... ادامه مطلب

ادامه نوشته

فعالیت های ورزشی

جشن های ملی و مذهبی بهره مند می شدند. در ادوار نخستین، چنانچه از سخنان هرودوت بر می آید ملت ایران از شبانان پرطاقت که در کشورهای سخت و کوهستانی زندگی می کردند، مرکب بوده است. به گفته ی... ادامه مطلب

ادامه نوشته