نویسنده: admin4

تحقیق با موضوع نرم افزار، حل مسئله، بهره بردار

ه ویژگی خاص آن را مربوط است(صدیق سروستانی،138،1386). اعتماد اجتماعی اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می باشد. اعتماد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق با موضوع شهر تهران، بهره بردار، دوران مدرن

اجتماعی فراهم شده است. به همین خاطر امنیت اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری یکی از دغدغههای مدیریت شهری در دوران مدرن است. معمولاً این گونه محلات، مناطق امنی برای اجرای اعمال خلاف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد دانشگاه تهران، طلاق، زوجه

،همان 111 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص252. 112 خمینی،روح الله، همان منبع،ص353. 113 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص 260. 114 شهید اول،لمعه دمشقیه جلد 2 خمینی، روح الله ، همان 116... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، دانشگاه تهران، شخص ثالث

در خصوص امکان رجوع در فرضی که طلاق بر طبق قانون مدنی از موارد بائن نباشد و طرفین ضمن طلاق عوضی را معین کرده باشند، موضوع قابل انطباق با تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده می باشد که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، زوجه، جبران خسارت

دلایل زیر است:240 1. شرط تنها به فرضی اختصاص دارد که دو شخص مفاد آن را تراضی نمایند ، همان طوری که در قراردادها و عقود مورد تراضی و توافق قرار می گیرد .اما چون ایقاع با یک اراده واقع می... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، شرط ضمن عقد، شخص ثالث

عقد صلح را منعقد می سازد. گاهی شرط به نفع ثالث است که شخص معین بری می گردد. به هر حال به نظر می رسد که با وقوع عقد صلح یا هر عقد دیگر مانند بیع ، ابراء محقق می گردد ولی این ابراء نیاز به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد ضمن عقد، شخص ثالث، اجرت المثل

می رسد ورثه موصی به عنوان قائم مقام بتواند اجبار وی را بخواهد یا فسخ صورت عدم اجبار ممتنع وصیت تملیکی را فسخ کند. باید توجه نمود که در عقد هبه واهب خود اقدام به اجبار یا رجوع از هبه می... ادامه مطلب

ادامه نوشته