نویسنده: admin4

مقاله درمورد دفاع مشروع، جبران خسارت، عام و خاص

اصولاً مسئول نیست و بنابراین اکراه یا مانع مسئولیت است یا رافع مسئولیت می‌باشد و چون مکره از یک سوء قصد اضرار به دیگران یعنی قصد نتیجه را ندارد، بنابراین نمی‌توان رفتار او را دارای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد قاعده احسان، مباشر، جبران خسارت

دوم ـ احسان (حسن نیت) احسان (حسن نیت) اولین قسم از اقسام عمد می‌باشد و بشرح زیر در خصوص معنی لغوی و مفهوم آن و مجاری عملکرد آن بحث می‌شود. 2-2-1- مفهوم لغوی حسن نیت حسن نیت در فرهنگ عمومی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد رفتار انسان، جبران خسارت، سلب ضرورت

بر حقایق مفروض باشد. 2-1-4-3- تعیین حدود مفاهیم قصد، شناخت و باور قصد پیوندی عمیق با باور دارد. معمولاً این گفته که “رفتار یا واقعه‌ای خاص مورد قصد واقع شده است” متضمن این معناست که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد حقوق تجارت، حمل و نقل، طرح و نقش

وگرنه، اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود طلب کند و مترتب این نتیجه برفعل ارتکابی محتمل و قابل پیش‌بینی باشد. لکن فاعل از ارتکاب فعل بپرهیزد، خاطی... ادامه مطلب

ادامه نوشته