فرآیند تعارضات زنا شویی:

0 Comment

مرحله میانی: طی این مرحله خشم و آزار افزایش و شدت می باید، زن و شوهر توقع دارن شریکشون به روش های منفی مشخص رفتار کنن. در این مرحله شروع […]

روانشناسی : بهزیستی روانشناختی:

0 Comment

هم جهت با تعریف این سازه مفهومی، گلد اسمیت، ویوم و درایتی[۴] (۱۹۹۷) عقیده دارن که بهزیستی روانی شامل دریافتای فرد از اندازه هماهنگی بین هدفای مشخص و ترسیم شده […]

روانشناسی با موضوع ۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی

0 Comment

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین […]

روانشناسی : مفهوم بهنجاری و نابهنجاری

0 Comment

طبیعیه که رابطه بین سلامت و مریضی و هم اینکه سلامت روان و مریضی روانی رو دو انتهای یه پیوستار در نظر بگیریم . مهم بودن این دلیل آوردن فلسفی […]

بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگریان

0 Comment

از جمله نظریه پردازان رفتاری اسکینر[۱] و پاولف[۲] هستن . پاولف عقیده داره که بیشتر رفتارای آدم یاد گرفته شدن. آدما نه خوب هستن و نه بد . بلکه زندگی […]

روانشناسی : اجزاء ارتقاء سلامت روان

0 Comment

کنارآمدن[۱] مدیریت تنش و استرس[۲] فکر و هویت [۳] عزت نفس[۴] رشد خود[۵] استقلال[۶] تغییر[۷] پشتیبانی اجتماعی و تحریک[۸]   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین […]

روانشناسی با موضوع خود پنداره و هویت

0 Comment

در مورد رشد خود ،سنت روان جست و خیز بر رشد و تغییر روانی جنسی (فروید،۱۹۷۷/۱۹۰۵)،گذار رشدی[۵](م.کلاین[۶]،۱۹۷۷/۱۹۳۲)و مراحل روانی اجتماعی رشد اریکسون[۷](روانی اجتماعی به عنوان فرایندی که فرد و فرهنگ […]