شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار الکترونیکی- قسمت ۷

Xn    …    x2    X1    گزینهشاخص      r1n    …    r12 …

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ- قسمت ۱۱- قسمت 2

Thymol     توضیحات جدول: گروه های موجود در ستون سمت چپ با حرف I و…

شیوه-های-جبران-خسارت-وارده-بر-زبان-از-دیدگاه-پزشکی-قانونی-،-فقه-و-حقوق- قسمت ۳

زبان . [ زَ / زُ ] (اِ) معروف است و به عربی لسان گویند و…

نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- قسمت ۵

در زمینه ی شخصیتی نقاط مشابهی بین زنان و مردان کارآفرین وجود دارد . هر دو…

بررسی رابطه امیدواری و سبک های اسنادی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱- قسمت ۷

استدلال اولیه اسنایدر (۱۹۹۱) این بود که امیدواری برای پیگیری آن اهدافی که احتمال دستیابی به…

جرايم_بهداشتي،_درماني_و_دارويي_در- قسمت 5

پس از این قانون «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 نیر…

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان- قسمت ۶

ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد،…

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹- قسمت ۳

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری ۶۰بند اول : عنصر مادی جرم…

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی- قسمت 12

Dissertation to receive the master of art (M.A) degree in criminal law and criminologyjanuary 2014 1-…

مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه- قسمت ۴

-واجب است اینکه شهود زور (یعنی کسانی که به دروغ شهادت داده‌اند ) در شهر یا…