دسته: پایان نامه حقوق

خرید پایان نامه : اموال غیر منقول

ب : تعریف قوانین از زمین موات 49 1) قانون مدنی 50 2)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 503) قانون اراضی شهری 50ج :مرجع تشخیص راضی موات 51د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین 51 فصل دوم ـ هیات حل اختلاف ... ادامه مطلب

ادامه نوشته

متن پایان نامه : توزیع مسئولیت

الف) ابراء مالک نسبت به منفعت 43ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان 44پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع 44گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر 44بند اول : ترتیب رجوع... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال

تا آن را مرتبه بعدی عاقله یعنی بیت‌المال بپردازد . با عنایت به اینکه بیت‌المال اموال عمومی مسلمانان بوده ، و مسئولیت آن پس از خویشاندان قاتل است . کاربرد دیگر قاعده آن است که در صورت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت

مصداق تقصیر است .در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3-145 لایحه جدید ق.م.ا مصوب 1388 بحث مسئولیت قضات در دو حالت تقصیر و اشتباه مطرح شده است که در صورت اخیر (اشتباه) جبران خسارت بر... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  که انتقال دیه به بیت‌المال صورت می‌گیرد (در صورت فقدان وارث یا وجود وارث غیر مسلمان) ملازمه وجود دارد . از تعلیلی که در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع عدالت اجتماعی

آید . این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است . پس نمی توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.» از این رو عده ای با قراردادن کارنامتعارف به عنوان مبنای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فرایند دادرسی

نقش را در پدید آوردن اعلامیه 1985 داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع مسئولیت کیفری

این استنباط شده که مسئولیت مدنی بر دو نوع ( قراردادی و غیر قراردادی) است. لذا غالب حقوقدانان ایرانی،مسئولیت مدنی را به مسئولیت ناشی از قرارداد، مسئولیت غیر قراردادی تقسیم کردهاند.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قصاص

بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد . ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و با توجه به هیأت لایبطل ، ناظر بر التزام و تکلیف بیت المال در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت... ادامه مطلب

ادامه نوشته