دسته: پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع آیین دادرسی کیفری

ادای گواهی؟ به نظر می‌رسد که تکلیف به ادای گواهی و بیان حقیقت برای احقاق حق از یک طرف با حفظ اسرار ملازمه دارد به عبارت دیگر بین این دو تکلیف تعارض و تزاحم حاکم است . ترجیح هر یک به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع ادله اثبات دعوی

آن دلیل اقامه کندماده 195-در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح ، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد .تبصره : در اثبات یا نفی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع مقرّله

خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع رابطه نامشروع

نقل مخالف ذکر نموده‌اند و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود مرحوم مظفر نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود .اگر حکمی بر مبنای چنین شهادتی صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر قابل نقض... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع ادله اثبات دعوی

مدعی در مرافعات و گاهی نظر به حضور است مانند شهادت در طلاق ، نهایتا اعتبار تعدد از طرف شرع در موضوعات غالبا وجود دارد بناراین تقیید در تعریف مذکور به این که حقی است که برای غیر ، لازم... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع آیین دادرسی کیفری

ت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض تحمل شهادت باشند، بر هر یک از آنها تحمل شهادت واجب کفایی است و با تحمل شهادت از سوی تعدادی معین و لازم جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف... ادامه مطلب

ادامه نوشته