دسته: پایان نامه های روانشناسی

فعالیت جسمانی-دانلود متن کامل

سطح تحصیلی 70درصد افراد مورد آزمون دیپلم یا زیردیپلم و میانگین تعداد فرزندان آنان 3 بوده است. میزان اوقات فراغت روزانه آنان 3.8 ساعت می باشد. و تماشای تلویزیون با میانگین 132 دقیقه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  اهمیت دارد که هوا برای تنفس و زنده ماندن جسم » از این رو از جوانان متدین انتظار می‌رود که خیلی کمتر... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی

می توان انتظار داشت که رضایت زناشوئی متأثر از میزان تقیدات مذهبی افراد است(احمدی،1385).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  در بررسی رابطه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

بازده پرتفوی طراحی کردند و با استفاده از مدل جنسن به بررسی رابطه عملکرد با اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار پرداخته وبه این نتیجه دست یافتند که بازده سهام کوچک بیشتر از سهام بزرگ... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع اعضای هیئت علمی

این تفکر به وجود آمدند که یک فرد اگر در اطراف او بدترین چیزها وجود داشته باشد ، خوشحال خواهد بود و بر عکس اگر اطراف او خوشحال کننده باشد ، ناشاد خواهد بود ، نظریه های اخیر میزان شادی و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درمورد بورس اوراق بهادار

شرکتها از عملکرد مناسبی در بازار برخوردار بودهاند.بهزاد (1376) در پژوهشی با عنوان “نقش شرکتهای سرمایهگذاری در کارایی بورس اوراق بهادار” به بررسی تاثیر شرکتهای سرمایهگذاری در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایهگذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است. در این چارچوب که زیر بنای نظریه فرامدرن پرتفوی قرار میگیرد، اعتقاد بر آن است که... ادامه مطلب

ادامه نوشته