در مورد محیط افزودن پروندهٔ چندرسانه‌ای

0 Comment

بهترین محیط واسه کار تو یه سازمان یعنی : هدفایی که بر کمالات سازمان تاکید داشته باشه. پاداشایی که موجب شناسایی کمالات گروه شه. منابع لازم واسه رسیدن هدفای سازمان […]

پایان نامه: خودکارآمدی و اضطراب

0 Comment

تحقیق­های مختلفی که پس از اجرای برنامه ­های آموزشی مهارت­های زندگی در مدارس انجام شده نتیجه های مهمی رو در ابعاد جور واجور سلامت روان داشته. مثلاً تصور از خود […]

اختلال اضطراب اجتماعی

0 Comment

در تعریفی که رینگولد و همکاران (۲۰۰۳) ازاضطراب اجتماعی داشتن، آمده که اضطراب یا فوبی­ای اجتماعی به ترس رو و دائمی از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره داره و از […]

اختلال اضطراب اجتماعی

0 Comment

تحقیقات همه­گیرشناسی اندازه گسترش فوبی اجتماعی رو در کودکان، ۵/۰ تا ۴/۰ درصد (کاویران و همکاران،۲۰۰۰)، در نوجوانان ۷ درصد (استین و همکاران، ۲۰۰۱)، و ۳ الی ۱۳درصد درزمان زندگی(انجمن […]

فرآیند تعارضات زنا شویی:

0 Comment

مرحله میانی: طی این مرحله خشم و آزار افزایش و شدت می باید، زن و شوهر توقع دارن شریکشون به روش های منفی مشخص رفتار کنن. در این مرحله شروع […]

روانشناسی : بهزیستی روانشناختی:

0 Comment

هم جهت با تعریف این سازه مفهومی، گلد اسمیت، ویوم و درایتی[۴] (۱۹۹۷) عقیده دارن که بهزیستی روانی شامل دریافتای فرد از اندازه هماهنگی بین هدفای مشخص و ترسیم شده […]

روانشناسی با موضوع ۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی

0 Comment

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین […]

روانشناسی : مفهوم بهنجاری و نابهنجاری

0 Comment

طبیعیه که رابطه بین سلامت و مریضی و هم اینکه سلامت روان و مریضی روانی رو دو انتهای یه پیوستار در نظر بگیریم . مهم بودن این دلیل آوردن فلسفی […]

بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگریان

0 Comment

از جمله نظریه پردازان رفتاری اسکینر[۱] و پاولف[۲] هستن . پاولف عقیده داره که بیشتر رفتارای آدم یاد گرفته شدن. آدما نه خوب هستن و نه بد . بلکه زندگی […]

روانشناسی : اجزاء ارتقاء سلامت روان

0 Comment

کنارآمدن[۱] مدیریت تنش و استرس[۲] فکر و هویت [۳] عزت نفس[۴] رشد خود[۵] استقلال[۶] تغییر[۷] پشتیبانی اجتماعی و تحریک[۸]   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین […]