پایان نامه خشک کردن و نگهداری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} با توجه به گلدانی بودن آزمایش کنترل علف‌های هرز راحت تر صورت گرفت چون کشت به صورت کپهای صورت گرفت در 2 مرحله اقدام به تنک کردن... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه طول فصل رشد و اندازه گیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} Silt LoamPPm : قسمت در میلیونجدول (3-2): پارامترهای تجزیه میکرو Fe(ppm) آهن قابل جذبZn(ppm) روی قابل جذبCu(ppm) کبالت قابل جذبMn(ppm) منگنز قابل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه کهگیلویه و بویراحمد و موقعیت جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نیتروژن مهم‌ترین عنصر در اصلاح وضعیت مواد غذایی خاک بوده که به مراتب بیشترین اثرات را از نظر افزایش تولید محصول داشته... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه محصولات کشاورزی و عملکرد اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تنش رطوبتی باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در عملکرد دانه لوبیا می‌شود. البته مقدار کاهش عملکرد بسته به زمان و شدت تنش و نیز ژنوتیپ... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه محصولات زراعی و تفاوت در رشد

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اسید آبسیسیک از طریق مسیر موالونیک اسید در برگ‌ها (کلروپلاست و سایر پلاستیدها) ساخته شده و این فرآیند با تنش‌های محیطی به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه مکانیسم دفاعی و موانع مکانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-9-2- گریز از خشکی فرار از خشکی بنا به تعریف توانایی گیاه زراعی برای تکمیل سیکل زندگی خود قبل از وقوع کمبود آب اطلاق میگردد (... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه محصولات کشاورزی و تولیدات کشاورزی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ایران از نظر جغرافیایی در منطقه نسبتاً خشک جهان قرار دارد و در نتیجه بسیاری از استان‌های ایران از جمله اصفهان، یزد و کرمان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه موقعیت جغرافیایی و فرایندهای زیستی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مواد مؤثره دیگری که در روغن‌های فرار بابونه وجود دارد پروآزولن می‌باشد که در اثر تقطیر و تحت حرارت به کامازولن تبدیل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه گیاهان دارویی و عوامل ژنتیکی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} آن چه در زبان فارسی به نام بابونه خوانده می‌شود عملاً شامل 3 جنس گیاهی شامل Matricaria sp, chrysanthemum sp , Anthemis sp می‌باشد که هر جنس خود... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه کشاورزی پایدار و عملکرد اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} (Matricaria chamomilla L)به وسیلهی: رحمت اله جهانشاهیچکیدههدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته