پایان نامه رایگان درمورد دانش آموز، دانش آموزان، آموزش و پرورش

که ارزشیابی از یک سو باید وسیله تشخیص باشد، یعنی قادر باشد از نیروی فعالیت های دانش آموزان در طول یادگیری و از میزان آموخته ها و پیشرفت آنان اطلاعاتی معتبر به دست دهد و نیز بتواند... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی، دانش آموز، دانش آموزان

ر منطقی، تفکر انتقادی، مهارت های فکری، حل مسأله و تفکر بخردانه10 در توصیف توانایی استدلال در فراگیران مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه هریک از مفاهیم یاد شده بر موارد خاصی تکیه می... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه رایگان درمورد دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

است که بر روی دانش آموزان محور دارد ویادگیری با انگیزه و فعال را توسعه می دهد، همچنین مانجل2 (2008) اظهار می کند که در روش یادگیری بر اساس حل مسئله دانش آموزان از شنوندگان مجهول و دریافت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه رایگان درمورد دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

تقدیر وتشکر پروردگارا تو را سپاس ای یکتای جاودانه، ای قادر متعال، تویی که با الطاف بی کرانت هر لحظه مرا صبورانه یاری نمودی تا به این جایگاه رسانیدی. پروردگارا باز هم مرا یاری کن تا... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد دفاع مشروع، جبران خسارت، عام و خاص

اصولاً مسئول نیست و بنابراین اکراه یا مانع مسئولیت است یا رافع مسئولیت می‌باشد و چون مکره از یک سوء قصد اضرار به دیگران یعنی قصد نتیجه را ندارد، بنابراین نمی‌توان رفتار او را دارای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد قاعده احسان، مباشر، جبران خسارت

دوم ـ احسان (حسن نیت) احسان (حسن نیت) اولین قسم از اقسام عمد می‌باشد و بشرح زیر در خصوص معنی لغوی و مفهوم آن و مجاری عملکرد آن بحث می‌شود. 2-2-1- مفهوم لغوی حسن نیت حسن نیت در فرهنگ عمومی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد رفتار انسان، جبران خسارت، سلب ضرورت

بر حقایق مفروض باشد. 2-1-4-3- تعیین حدود مفاهیم قصد، شناخت و باور قصد پیوندی عمیق با باور دارد. معمولاً این گفته که “رفتار یا واقعه‌ای خاص مورد قصد واقع شده است” متضمن این معناست که... ادامه مطلب

ادامه نوشته