برچسب: تحقیق عملکرد خانواده

پایان نامه با موضوع سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} چندین مطالعه اثر خودکنترلی رادرمحل کاربررسی کرده وبه این نتیجه رسیده اندکه افرادباخودکنترلی بالابیشترین مهارت اجتماعی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تجزیه وتحلیل آماری و منبع کنترل بیرونی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعریف مهارت های اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعریف مفهومی متغییرهای پژوهشیسازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه درباره وابستگی به مواد مخدر و بهزیستی روان‌شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} رستمی و همکاران(1388)، در پژوهشی با عنوان سبک دلبستگی زوجین در حال طلاق، سبک دلبستگی زوجین طلاق‏ به صورت فرآیندی در قالب... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد الگوی کارکرد خانواده مک مستر و کارکرد خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} جامعه آماریجامعه مورد نظر این پژوهش، شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکزمشاوره شهرستان سنندج، طی ماههای خرداد و تیرسال 1393... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد پیامدهای اقتصادی و زوال حس مسئولیت

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} « زندان به عنوان یک مجازات مطرح نیست . » « زندان باید آخرین دوا باشد . »(هاشمی شاهرودی، 1386)2-1-3-3-1 اثرات منفی حبس بر فرد الف)مکان... ادامه مطلب

ادامه نوشته