بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

گروه تحصیلی فنی و مهندسی علوم تجربی علوم انسانی هنر میزان استفاده از رسانهها در روز…

مقاله – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

در اختیار کودک دو صفحۀ مقوایی بزرگ با تعدادی مکعب کوچک قرار دارند و از کودک…

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول …

زمانی که طرحوارههای موجود قادر به پاسخگویی به تجارب تازه نباشند تعادل به هم میخورد، و…

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۵

گام (۱) : مدلسازی ؛ در این گام مساله و هدف مورد نظر به صورت سلسله…

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۸

ج) استخراج میانگین موزون وزن ها (ضرب وزن های نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه…

جستجوی مقالات فارسی – تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

باقر زاده (۱۳۸۲) در مقاله تحت عنوان تعیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار…

دسترسی متن کامل – بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر۹۳- قسمت ۱۱

یکی از جنبه‌های عینی‌تر، معنی‌داری و اهمیت تکلیف[۵۰] یعنی اثر کار بر زندگی دیگر مردم است. برای…

پایان نامه در مورد  اختلال اضطراب

اختلال اضطراب  سومین اختلال شایع روانی بعد از افسردگی‌ها و سوء مصرف الکل است. به طور…