برچسب: مقاله سلامت روان

مقاله با موضوع افزایش کیفیت زندگی و آموزش مدیریت استرس

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} محدودیت‌های پژوهش پیشنهادهابحث و نتیجه گیریهدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی امید درمانی به روش شناختی-رفتاری بر... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله با موضوع میزان آلفای کرونباخ و سازمان بهداشت جهانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} پرسشنامه افسردگی بک، فرم 13 ماده ای این پرسشنامه، نسخه خلاصه شده فرم 21 ماده ای (بک، 1961) میباشد که در سال 1972 ارائه شده است (بک،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله با موضوع اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و ویژگی‌های جمعیت شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نوروزی نژاد، بوستانی، نعمت پور و بهروزیان (1385)، در پژوهشی تحت عنوان مقایسه افسردگی بیماران دیابتی و افراد غیر دیابتی، مطرح... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت و پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مقدمهافسردگی شایع ترین بیماری قرن حاضر است (لاور، 2002؛ به نقل از ملاباقری،1383). در حال حاضر افسردگی جدی ترین بیماری قرن تلقی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تجزیه وتحلیل آماری و منبع کنترل بیرونی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع درماندگی آموخته شده و بهزیستی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه شناختی از دیدگاه شناختی انسان سازگار به کسی اطلاق می شود که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست و چون قادر به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع نقش خانواده بر توانایی سازگاری کودک و نوجوان و امنیت عاطفی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شک(1998) در پژوهش خود به بررسی رابطه عملکرد خانواده با سلامت روان شناختی، سازگاری تحصیلی و مشکلات رفتاری نوجوانان چینی پرداخته... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر و نظریه یادگیری اجتماعی راتر

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نارسایی خود کنترلی با مفهوم تکانشگر ی رابطه دارد و نشانگر ناتوانی در تفکر در مورد پیامد رفتار است. تفکر در مورد پیامد، ولی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعریف مهارت های اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعریف مفهومی متغییرهای پژوهشیسازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه کمرویی و انزوا طلبی و کودکان و نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} واقعیت درمانگران معتقدند که درمانجویان رفتارهای خود را به عنوان راهی برای حل ناکامی ناشی از رابطه ای ناخوشایند انتخاب... ادامه مطلب

ادامه نوشته