برچسب: مقاله یادآوری

ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه مورد قبول در دهه 1970 این است که مواد غذایی در ایجاد فزون کنشی نقش دارند. برای مثال، رنگهای مصنوعی غذاها، افزودنیها و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبرد تعیین هدف و برنامه ریزی و ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} راهبردهای سازماندهی، راهبردهایی هستند که به دانشآموزان کمک میکنند تا اطلاعات مناسب را گزینش نمایند و ارتباطی بین اطلاعات... ادامه مطلب

ادامه نوشته

سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و انشای متقاعدکننده و عناصر آن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-2-1-2- املا یا هجی کردن املا یا هجیکردن، توانایی استفاده از حروف جهت ساختن کلمات به همان صورت که مورد استفاده قرار میگیرند... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6-بازداری هیجانی: بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خودانگیخته که معمولا به منظور اجتناب از طرد دیگران، احساس... ادامه مطلب

ادامه نوشته

یادگیری مادام العمر و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سازمان آموزش و پرورش از مهمترین وزیربنایی ترین سازمانهای یک کشور می باشد. زیرا با انسان و تعلیم و تربیت آن سروکار دارد.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 3-3- جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش دانش‏آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 91-1390 در شهر سمنان به تحصیل اشتغال... ادامه مطلب

ادامه نوشته

فعالیت‌های یادگیری و نظریه تحول شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مطالعه و بررسی ادبیات‌نظری مرتبط با روشهای‌تدریس نشان می‌دهدکه تاکنون روشهای ‌تدریس متعددی طراحی و به اجرا درآمده‌اند.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درباره استنباط آماری و انجام مصاحبه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} به‌طورکلی در روش‌های پیشگیری جهت جبران بی‌پاسخی، هدف افزایش نرخ پاسخ در جامعه است یعنی که نرخ مورد انتظار برای پاسخ است،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توانمندسازی کارکنان و تاریخچه کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مقدمهاهمیت شرکت های نفتی و پتروشیمی و سهم فزاینده آنها در درآمد های نفتی و صادرات نفتی به کشور های جهان و ایجاد اشتغال در... ادامه مطلب

ادامه نوشته