برچسب: پایان نامه روش تدریس

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} زارع بهرام آبادی، مهدی و گنجی، کامران. (1392). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

روش های نوین تدریس و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} محدودیت فضا های گروهی برای چینش گروهیمحدودیت کاربرد برای دانش آموزان اول و دوم ابتداییمشکل بودن کنترل کلاس برای بعضی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مشارکت دانش آموزان و مهارت های مطالعه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 5- در مرحله پایانی مواظب باشید تا گرو ه ها همدیگر را به طور سازنده مورد نقد و بررسی قرار دهند.6- مواظب دانش آموزانی که ترجیح می... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 3-3- جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش دانش‏آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 91-1390 در شهر سمنان به تحصیل اشتغال... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مهارت های تفکر انتقادی و مهارت تفکر انتقادی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مگنوسن و همکاران (2000) اثر روش آموزش مبتنی بر پژوهش را بروی توانایی تفکر انتقادی بررسی کردند و نشان دادند فراگیرانی که در فرم A... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مهارت های اجتماعی و یادگیری مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} این دیدگاه،به مرور روش‏هایی را برای آموزش و یادگیری علوم به وجود آورده‏ است که به روش‏های اکتشافی،فرایند-مدار،و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت دانش آموزان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مفاهیمی همچون کار گروهی،یادگیری گروهی، یادگیری سازمانی، و سازمان‏های یادگیرنده، مفاهیمی کمابیش نزدیک و نسبتا جدید در عرصه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و انسان موجودی اجتماعی است

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اهداف تحقیق انسان موجودی اجتماعی است. کار و بحث گروهی، دانش آموزان را با مشکلاتی که در بزرگ سالی بر سر راه زندگی اجتماعی آنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد دانلود فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعیین نیازهای آموزشی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 4 . تغییر در تسهیلات و منابع اطلاعات : علاوه بر تغییرات ساختاری که جهت آنها به سویطراحی آرگونومیک (امنیت و برای محیط کار)... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران و خلاقیت و ابتکار

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق ویژگیهای رفتار مدیران اثر بخش را به شرح ذیل بیان می‌دارد. مدیر اثر بخش... ادامه مطلب

ادامه نوشته