برچسب: پایان نامه مشکلات یادگیری

راهبردهای فراشناختی و اختلال نارسایی توجه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} گرجی، یوسف. (1383). بررسی و مقایسه ی اثر بخشی کاربرد روشهای اصلاح رفتار توسط والدین، معلمان و ترکیب هردو کاهش نشانه های اختلال... ادامه مطلب

ادامه نوشته

سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و انشای متقاعدکننده و عناصر آن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-2-1-2- املا یا هجی کردن املا یا هجیکردن، توانایی استفاده از حروف جهت ساختن کلمات به همان صورت که مورد استفاده قرار میگیرند... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان و محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شایان ذکر است که برخی از محققین ازدواج با فرزندخوانده را مکروه دانسته‌ و در مقام استدلال، به روایاتی تمسک کرده‌اند که در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی و فراشناختی و ناتوانی های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} علیزاده، حمید. (1384). تبین نظری اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خود کنترلی. پژوهش در حیطه کودکان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق با موضوع سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6-1-2- سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری در مورد علل ناتوانی در بیان نوشتاری نظرات مختلفی بیان شده است. برای مثال نادری و سیف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مهارت های فراشناختی و راهبردهای فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} فرضیه اول: آموزش راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای شناختی و فراشناختی و مهارت های فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} آیا دانش بیانی می تواند ماهیت فراشناختی داشته باشد. برای مثال، آیا دانشی که فرد در مورد مشکل درک اصول بیوشیمی دارد دانش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه مفهوم مهارتهای اجتماعی و آموزش مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودارهیستو گرام4-11:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب پرخاشگری 55 فصل اولفصل اولمقدمهبیان مسئلهاهمیّت و ضرورت مسئلهاهداف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق در مورد کودکان کم توان ذهنی و ناتوانی های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تشخیص اینکه دانش آموزان با نارسایی یادگیری بتواند بخوبی از زمان استفاده کنند . این راهبردهای یادگیری در قالب یک برنامه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق در مورد مهارت های پردازش اطلاعات بینایی و انگیزه ها و اهداف

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} «کلیات پژوهش» مقدمه : هنر مانند دانش و فلسفه وسیله ای است برای شناخت واقعیت علم و نقش تخیلی در هنر بیش از علم است و نقش تعقل و... ادامه مطلب

ادامه نوشته