برچسب: پایان نامه یادآوری

سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و انشای متقاعدکننده و عناصر آن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-2-1-2- املا یا هجی کردن املا یا هجیکردن، توانایی استفاده از حروف جهت ساختن کلمات به همان صورت که مورد استفاده قرار میگیرند... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد نظریه های یادگیری و نشانه های افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 1)     تفسیر منفی از وقایع بیرونی 2)     دیدگاه بدبینانه ای نسبت به آینده 3)      بیزاری ازخود بک علت هر سه دیدگاه تحریف شده را... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6-بازداری هیجانی: بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خودانگیخته که معمولا به منظور اجتناب از طرد دیگران، احساس... ادامه مطلب

ادامه نوشته

یادگیری مادام العمر و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سازمان آموزش و پرورش از مهمترین وزیربنایی ترین سازمانهای یک کشور می باشد. زیرا با انسان و تعلیم و تربیت آن سروکار دارد.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه انتظار از واقعیت درمانی یا هدف و اصول واقعیت درمانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در روان درمانی سنتی رفتار منحرف را ماحصل بیماری روانی می دانند و معتقدند که بیمار را اخلاقاً نباید مسئول آن دانست ، زیرا کاری... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه هیجان و تنظیم هیجان و اختلالات رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} جدول4-8- تحلیل کوواریانس روی میانگین‌های نمره‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر دشواری در توصیف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه نظریه واقعیت درمانی و تعریف واقعیت درمانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اساس درمان کمرویی تغییر در حوزه ی شناختی (شناخت درمانی) و تحول در رویه ی زندگی و حیات اجتماعی فرد است، تغییر در شیوه ی تفکر،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه درباره علاقه اجتماعی و روابط اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} -راجرز(1961) نیز در زمینه پیامد سوء عدم توجه مثبت مادر به کودک معتقد است: اگر مادر توجه مثبت را ارائه ندهد گرایش فطری کودک... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درباره مشکلات حافظه و ذخیره سازی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} توقف ناگهانی مصاحبهدربررسی‌هایگروهیبخشیازافرادنمونهاولیهبهپرسشنامه‌هایامصاحبه‌هایبعدیپاسخنخواهندداد. این حالت را... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توانمندسازی کارکنان و تاریخچه کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مقدمهاهمیت شرکت های نفتی و پتروشیمی و سهم فزاینده آنها در درآمد های نفتی و صادرات نفتی به کشور های جهان و ایجاد اشتغال در... ادامه مطلب

ادامه نوشته