استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا

0 Comment

اراده کردن در مورد اینکه در موضوعات تکنولوژیکی، بر چه مباحثی باید متمرکز شد، هم مستقیما و هم به طور غیر مستقیم به این سه عنصر مربوط می شه: انتخاب […]

اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیک

0 Comment

نقش خطر و آسیب پذیری در معنی اعتماد در تحقیقاتی که تازگیاً در بخش اعتماد صورت گرفته به آسیب پذیری به عنوان هسته مرکزی در معنی اعتماد توجه شده. در […]

در مورد فعالیت­های بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید

0 Comment

۲-۵-۲- چگونگی ورود به بازارهای خارجی یه شرکت پس از اینکه درباره فروش تو یه کشور خارجی عزمشو جزم کرد، نوبت به انتخاب بهترین روش واسه ورود به اون کشور […]

رویکرد اقتضایی به بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا

0 Comment

چارچوب اقتضایی به طور گسترده­ای قبول شده و در تحقیقات تجربی بسیاری در بخش­ مدیریت هدف دار و روش هدف دار بازاریابی استفاده شده(Buzzel and Gale, 1987, Hambrick and Lei, […]

مقالات : بازاریابی نوآوری ها در شرکت های با تکنولوژی سطح بالا

0 Comment

تو یه شبکه پنج گروه مشارکت دارن: شرکت چند ملیتی پیشرو   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و […]

چالش های پیش روی استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا

0 Comment

  جدول شماره ۲-۵: بعضی از تفاوتای فرهنگی بین کارشناسان بازاریابی و کارشناسان تحقیق و پیشرفت   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه […]

در مورد محیط افزودن پروندهٔ چندرسانه‌ای

0 Comment

بهترین محیط واسه کار تو یه سازمان یعنی : هدفایی که بر کمالات سازمان تاکید داشته باشه. پاداشایی که موجب شناسایی کمالات گروه شه. منابع لازم واسه رسیدن هدفای سازمان […]

پایان نامه: خودکارآمدی و اضطراب

0 Comment

تحقیق­های مختلفی که پس از اجرای برنامه ­های آموزشی مهارت­های زندگی در مدارس انجام شده نتیجه های مهمی رو در ابعاد جور واجور سلامت روان داشته. مثلاً تصور از خود […]

اختلال اضطراب اجتماعی

0 Comment

در تعریفی که رینگولد و همکاران (۲۰۰۳) ازاضطراب اجتماعی داشتن، آمده که اضطراب یا فوبی­ای اجتماعی به ترس رو و دائمی از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره داره و از […]

اختلال اضطراب اجتماعی

0 Comment

تحقیقات همه­گیرشناسی اندازه گسترش فوبی اجتماعی رو در کودکان، ۵/۰ تا ۴/۰ درصد (کاویران و همکاران،۲۰۰۰)، در نوجوانان ۷ درصد (استین و همکاران، ۲۰۰۱)، و ۳ الی ۱۳درصد درزمان زندگی(انجمن […]