دانلود تحقیق با موضوع ادله اثبات دعوی

مدعی در مرافعات و گاهی نظر به حضور است مانند شهادت در طلاق ، نهایتا اعتبار تعدد از طرف شرع در موضوعات غالبا وجود دارد بناراین تقیید در تعریف مذکور به این که حقی است که برای غیر ، لازم... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع و ماخذ تحقیق: مطالعه تطبیقی

شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب حق حبس را از مصادیق دفاع متقابل متبایعین ذکر کرده است و گفته است: «هذا مما مؤیدان حق الحبس لیس بمجرد الثبوت حق الحابس علی الآخر فیکون الحبس بازاء الحبس»... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع و ماخذ تحقیق: ماشینم

به شرطی که خودکارتان مال من شود یا به شرطی که خانه مرا نقاشی کنید.آیا در اینجا عقد معوض خواهد بود؟ یا نه عقدی غیر معوض است؟جواب این است که عقد غیر معوض است چون ماهیت عقد غیر معوض است و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع و ماخذ تحقیق: معاوضی،

با دیگری در امری از امور است ، خواه این امر از امور مالی باشد ( معاوضات ) خواه از امور غیر مالی ( نکاح ) و با انعقاد عقد ، آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می شود 1-2-3-2-1-2- ماهیت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد

اسناد بین‌المللی، دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به این اصل وجود دارد: اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است.... ادامه مطلب

ادامه نوشته