بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق
دانشکده علوم انسانی
رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

استاد راهنما:
دکتر مجتبی همتی
نگارنده:
ایرانا هاشم زاده
پائیز ١٣٩٣

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب …………………………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای / دکترای تخصصی در رشته …………………………………که در تاریخ ……………………..از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان …………………با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :

 

 

 

  1. این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .

 

 

  1. این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .

 

 

  1. چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

 

 

نام ونام خانوادگی :
تاریخ وامضاء :

واحد نراق
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقا
در رشته تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به تاریخ تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز دریافت نمود.

 

 

 

  1. استاد راهنما: امضاء تاریخ

 

 

  1. استادمشاور(مشاوران): امضاء تاریخ

 

 

  1. استاد داور: امضاء تاریخ

 

 

  1. مدیرگروه آموزشی: امضاء تاریخ

 

 

  1. معاون پژوهش و فناوری: امضاء تاریخ

 

 

سپاسگذاری؛
با تقدیر و تشکر از را هنمایی و همرا هی اساتید محترم..جناب آقای دکتر پور سلیم بناب-جناب آقای دکتر همتی – جناب آقای دکتر انتظاری- جناب آقای دکتر سلیمیان و سایر دو ستان و همکاران محترم……
تقدیم؛
به پدر و مادر عزیزم
چکیده
با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده۵ در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارائه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .
کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، منافع عمومی

فهرست مطالب
مقدمه ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۲
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش ۴
پیشینه‌پژوهش ۴
پرسش‌های اصلی پژوهش ۶
اهداف پژوهش ۶
. اهدف اصلی؛ ۶
اهداف فرعی؛ ۶
فرضیه‌های پژوهش ۷
فرضیه‌های فرعی؛ ۷
تعریف مفاهیم ۷
روش‌شناسی پژوهش ۸
. ابزار گردآوری اطلاعات ۸
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸
فصل اول: (کلیات و مبانی) ۹
مقدمه ۱۰
گفتار اول: مفهوم حق ۱۰
بند اول- معنای لغوی حق ۱۰
بند دوم- معنای اصطلاحی «حق» ۱۱
بند سوم: اصطلاح حقوقی ۱۱
گفتار دوم: اقسام حق ۱۴
بند اول- حق عینی و حق دینی ۱۴
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی ۱۵
گفتار سوم: مالکیت ۱۶
بند اول- معنای لغوی مالکیت ۱۶
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت ۱۶
بند سوم- اوصاف مالکیت ۱۷
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت ۱۷
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *