دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

محترم وزیران رسید و پس از تأیید نهائی شورای محترم نگهبان در مورخه ۱۳/۵/۱۳۸۸ توسط ریاست محترم جمهوری به منظور اجراء ابلاغ گردید.
همچنین در راستای اجرای تبصره یک ماده “و” قانون فوق الذکر و مفاد ماده (۵) اساسنامه بانک توسعه تعاون، کلیه امکانات، دارایی ها و نیروی انسانی شعب و سرپرستی ها به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد صندوق تعاون مطابق صورتجلسه مصوب وزرای محترم تعاون و امور اقتصادی و دارایی و معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به بانک انتقال و واگذار و بر این اساس بانک توسعه تعاون به صورت رسمی از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نمود.

۲-۳۳- ۲- موضوع فعالیت:
به موجب ماده ۷ اساسنامه که شامل ۳۳ بند و یک تبصره می باشد اهم فعالیت های بانک را می توان به سه دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) عملیات پولی و بانکی:
افتتاح و نگهداری انواع حسابهای ریالی و ارزی، نقل و انتقال وجوه، انجام کلیه معاملات ارزی، افتتاح اعتبارو ابلاغ اعتبارنامه، صدور اعتبارنامه و انواع چک، صدور هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت، پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن، اعطای انواع تسهیلات اعتباری، تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی، اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری، افتتاح حساب های بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری و یا مدت دار در بانکها، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی، دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی و انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات بانکی ممنوع نباشد.
ب) اهداف تخصصی و توسعه ای بخش تعاون:
به کارگیری امکانات بانکی در راستای ارتقاء و بهبود سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، جذب کمک های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاون، مشارکت در ایجاد نهادهای مالی، فنی و حقوقی مورد نیاز بخش تعاون، ارائه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت بخش تعاون، دریافت کمک های بلا عوض دولت و یا سایر سازمانها.
ج) مشارکت و سرمایه گذاری:
خرید و فروش سهام، ایجاد صندوق امانات و قبول امانات، ارائه خدمات مدیریت نقدی، ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، ارائه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت، انجام معاملات طلا و نقره، برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، تأسیس و گسترش شبکه بانک، ترخیص کالا از گمرکات، مشارکت و مساعدت در توسعه بازارهای پولی و سرمایه، مشارکت در تأسیس شرکت های تعاونی متعارف، سهامی عام و مادر تخصصی.

۲-۳۳-۳- گستره فعالیت بانک (جغرافیایی):
مطابق ماده (۳) اساسنامه، مرکز اصلی بانک در تهران می باشد و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.

۲-۳۳-۴- اهداف بانک عبارتند از:
* تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
* تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
* کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی براساس برنامه های وزارت تعاون.
* به کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
* حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونیها.
* فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.
* کمک به حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
۲-۳۳-۵- اساسنامه
هیأت وزیران در جلسات مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۵/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه شماره ۵۵۲۸۸/۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – اساسنامه بانک توسعه تعاون را به شرح زیر تصویب نمود و مصوبه مذکور به موجب نامه شماره ۹۷۹۱۴/ت ۴۱۴۸۴ ها – مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد به دو وزارتخانه تعاون و امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید .
۲-۳۳- ۶- چارچوب نظری
در نوامبر سال ۱۹۵۹ دونالد مک کرکپاتریک یک سری از مقالات خود را در مجله American society of training directors در چهار مقاله منتشر کرد که زمینه شکل گیری چارچوبی برای ارزیابی عملکرد آموزش گردید (اسلام۳۰، ۲۰۰۴). که امروزه در محیط‏های صنعتی، حکومتی و مؤسسات هنوز پرکاربردترین رویکرد برای ارزیابی آموز
ش است (اسمارت ریسک۳۱، ۲۰۰۴) بهطورمختصر چارچوب مدل کرک پاتریک یک چارچوب چند بعدی برای ارزشیابی دوره‏های آموزشی است. براساس این مدل ارزشیابی همیشه باید از سطح اول شروع و سپس چنانچه زمان و بودجه اجازه دهد به ترتیب به طرف سطوح دوم؛ سوم و چهارم حرکت نماید و اطلاعات هر سطح به عنوان پایهای برای سطوح بعدی ارزشیابی است (نومن و سولسکی۳۲، ۲۰۰۱).
این نوع ارزیابی اثربخشی شاید ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین روش ارزشیابی اثربخشی آموزش باشد. در سطح اول یعنی واکنش فردی برداشت و نظر فراگیران و عوامل ذیربط در آموزش مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. چرا که در این مدل فرض بر این است که ایجاد رضایت در فراگیران نسبت به همه عوامل و ابعاد آموزش شرط لازم و ضروری برای اثربخشی برنامه های آموزشی است. ویلیام جیمز از دانشگاه هاروارد در گزارشی بیان کردند که کارکنان در سازمانها از ۲۰ تا ۳۰ درصد توانائیهای خود استفاده می کنند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند۸۰ تا۹۰ درصد قابلیت ها و توانائیهای خود را بروز می دهد (صباغیان، ۱۳۷۳). تحقیق حاضر با پیروی از مدل پاتریک به دنبال سنجش واکنش فراگیران و مدرسان دوره های الکترونیکی نسبت به دوره های آموزشی برگزار شده است.
مسئولان و دست اندرکاران آموزش سازمان های مختلف مثل همه افراد دیگر سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف مشتاق اند برنامه ها و فرایندها و اقدامات و فعالیت های آموزشی آنها مورد پذیرش قرار گیرد و به آنها اعتماد شود و مورد توجه و احترام باشند و دیگران نسبت به آنها احساس نیاز نمایند آنها می توانند این پذیرش ، اعتماد و احساس نیاز را از طریق اثبات مؤثر بودن تلاش ها و اقدامات و فعالیت های خود بوجود آورند و این امر به وسیله سنجش و ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی شان محقق خواهد شد. در این میان استفاده از از الگوی ارزیابی اثربخشی آموزشی کارآمد و مناسب می تواند نقش مهم و حیاتی داشته باشد .
آموزش کارکنان مهمترین روش بهسازی منابع انسانی می باشد و برنامه ریزی برای توسعه آن در راستای اهداف و استراتژی های سازمان ، نقش عمده ای در بهسازی سازمانی دارد. آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بصیرت بالاتر، دانش و معرفت بیشتر و مهارت بهتر می گردد. آموزش در حقیقت خود مدیریت است و بدون آموزش کارکنان، پایه های مدیریت متزلزل و سست می گردد و هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش بهبود و توسعه یابد .
ارزشیابی آموزشی جز جدایی ناپذیر فرایند آموزش است و انجام آن در مراحل مختلف از طراحی و اجراء و پس از آن ضروری است . قرار دادن بخشی از فرایند آموزشی به ارزشیابی نشان دهنده مهارت در طراحی آموزشی است و هر برنامه آموزشی می بایست ار ابتدا شامل یک ساز و کار مناسب ارزشیابی باشد .
ارزشیابی بخش نهایی تقریباً همه سیستم های توسعه آموزشی است، زیرا تکنیک ها و
متدولوژی هایی را برای تعیین اثربخشی و راه هایی را برای بهبود مداخلات آموزشی فراهم می آورد . با این وجود در مرور ادبیات موضوع مشخص شده که ارزشیابی برنامه های آموزشی برای تهیه کنندگان آموزش در بیشتر موارد در کلیات و بهتر بودن نامتجانس می باشند. مهمترین دلیل آن نیز ریشه در این حقیقت دارد که کار ارزشیابی به خودی خود پیچیده است . تعاملات دینامیک و همزمان ویژگی ها و حوزه های مختلف ، اهداف آموزشی ، سازمانی و یادگیرندگان و موقعیت آموزش فاکتورهای پیچیده ای را هنگامی که مداخلات آموزشی مورد ارزشیابی قرار می گیرند، بوجود می آورند.
جهت دار کردن آموزش و تعیین میزان اثربخشی آموزشی در نیل به اهداف سازمان ضرورتی مهم و اساسی است و به همین منظور رویکردها و مدل های متعددی مطرح شده اند. الگوهای متعدد در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی بر اساس دیدگاه های خاصی که در تعریف ارزشیابی وجود دارد شکل گرفته اند . این دیدگاهها هر یک جنبه خاصی از ارزشیابی مورد نظر قرار داده الگوی خاصی تنظیم نموده اند . این الگوها توسط افراد مختلف طبقه بندی و براساس ویژگی های آنها و محیط های خاص مورد استفاده قرار می گیرند .
در راستای تعیین اثربخشی برنامه های اجراء شده در ایجاد دانش ، نگرش و مهارت های لازم جهت بهبود عملکرد کاری پرسنل به عنوان یکی از مهمترین اولویت های آموزشی بانک توسعه تعاون، و امید است انجام این تحقیق بتواند پاسخگوی نیاز بانک بوده و موجبات توجه بیش از پیش بانک را به ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی شده و در این مسیر یاری رسان آنها باشد.

مطلب مشابه :  مشارکت اقتصادی

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
روش‏های تحقیقی در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‏روند. در هر تحقیقی پژوهشگر تلاش می‏کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. بنابراین شناخت واقعیت‏های موجود و پی بردن به روابط بین آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‏توان گفت اثربخشی یک کار تحقیقی موکول به انتخاب روش تحقیقی است که مناسب با آن روش خاص باشد. در این فصل نوع تحقیق، جامعه، ابزار جمعآوری دادهها و ویژگیهای فنی ابزار جمعآوری دادهها (روایی۳۳ ابزار و پایایی۳۴ ابزار) و روش تجزیه و تحلیل داده‏ها مورد بررسی قرار می‏گیرد.
۳-۱- روش تحقی
ق
تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسأله و پاسخگویی به یک سؤال (دلاور، ۱۳۸۵: ۴۵). بهطور کلی، انواع تحقیق با توجه به دو ملاک: الف)هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری دادهها تقسیمبندی میشود(سرمد و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۷۱).
از آنجا که میتوان از نتایج تحقیق حاضر برای تصمیم گیری استفاده نمود، میتوان آن را از نظر هدف تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی۳۵ بهحساب آورد؛ زیرا “هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است بهعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود”(همان: ۷۹). همچنین به لحاظ نحوه انجام این تحقیق از نوع تحقیق ارزشیابی ‏است. تحقیق ارزشیابی برای قضاوت در مورد شایستگی، ارزش یا سودمندی یک اقدام یا برنامه است و ابزاری برای تجزیه و تحلیل شقوق تصمیم، تحلیل هزینه فایده، فراهم آوردن گزارش وضعیت، ایجاد پشتیبانی برای قانون گذاری و تخصیص بودجه فراهم می‏کند. این روش (در سطح کلان) معمولاً با جهت‏گیری‏های سیاسی همراه است و نکاتی را برای طرفداران، مخالفان برنامه، مدیریت مبتنی بر موقعیت، اصلاحات آموزشی، رویکرد شبه حقوقی، ارزیابی کارایی و اثربخشی، پاسخگویی، کمک به مدیران برای توجیه طرح‏ها و نیروی انسانی و بودجه فراهم می‏کند. هدف این نوع تحقیق فراهم آوردن داده‏ها و اطلاعات برای تسهیل تصمیم‏گیری است.همچنین ارزشیابی با هدف خاص و کاربرد درموقعیت خاص انجام می‏گیرد و مستلزم قضاوت ارزشی در مورد شقوق مختلف است(گال و همکاران، ۱۳۸۳).
۳-۲- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحد‏ها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران،۱۳۸۳: ۱۷۷). یا جامعه مجموعه اعضاء حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن تعمیم داده می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل روسای ادارات و شعب و مدرسان بانک توسعه تعاون است که در سال ۱۳۹۱ در دوره‏های آموزشی الکترونیکی بانک شرکت کرده‏اند.
۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری
نمونهگیری در این تحقیق به شیوه هدفمند بوده و نمونهها بهنحوی انتخاب شدند که از انواع دورههای عمومی و تخصصی، رعایت تنوع دوره‌ها آگاهی داشته اند و در گروه مدرسان از روش نمونه گیری سرشماری کامل استفاده شده است.
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری داده‏ها
دراین تحقیق بهمنظورگردآوری داده‏های لازم جهت بررسی سؤالات تحقیق از ابزارهای زیر استفاده شده است:

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعرگرسیون خطی

۳-۴-۱- مطالعات کتابخانهای
برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز در مورد الگوهای موجود ارزیابی اثربخشی دوره‏های