پایان نامه ارشد رایگان درباره عشق و محبت، بهره بردار، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات
سیستان بلوچستان
پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M. A)
حقوق
عنوان:
بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
نگارنده:
حمید گمشادزهی
از این پایان‌نامه در تاریخ با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیئت‌داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سیستان بلوچستان با موفقیت دفاع به عمل آمد و مورد تائید قرار گرفت.
هیات داوران:
استاد راهنما: دکتر محمود بولاغ
استاد مشاور:
داور: دکترمحمدرضا کیخا و دکتر موسی عاکفی قاضیانی
مدیرگروه کارشناسی ارشد: دکتر محمود بولاغ معاونت پژوهشی واحد: دکتراحمد مجوزی
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب حمید گمشادزهی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تخصصی در رشته حقوق که در تاریخ از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی علل بروز قتل‌های قبیله ای در شهرستان سراوان” با کسب نمره 16.50 و درجه بسیار خوب دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام‌شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (همسطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم ازچاپ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقرارت رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: حمید گمشادزهی
تاریخ و امضاء
تقدیم
“پدر بزرگوارم”
او که به من آموخت که دردهای بزرگ از آن مردان بزرگ است لیکن از آن به کوچکی یاد می‌کنند و دردهای کوچک از آن مردان کوچک و به من آموخت تا انتخاب کنم.
ای پدر، ای مظهر رنج و تلاش غنچه‌ای بر پینه‌های دست‌تو خواهم گذاشت
“مادر مهربانم”
او که فروغ نگاهش، گرمی کلامش و روشنی رویش سرمایه‌های جاودانه زندگی من است و وجود پرمهرش برایم عزیزترین است.
مادر، در برابر وجود نازنینت زانوی ادب به زمین می‌نهم و بادلی مالامال از عشق و محبت متواضعانه بر دستانت بوسه می‌زنم.
“خوهران عزیزم و برادران مهربانم”
که همیشه دوستشان دارم و شادی و موفقیتشان را از خداوند سبحان می‌خواهم.
تشکر و قدردانی
اینک که در سایه الطاف الهی، توفیقی حاصل شد و بابی دیگر از معرفت بر تاریکخانه ذهنم گشاده گردید بر زمین اخلاص پای می‌گذارم و دامن شکر می‌گشایم و پیشانی شکر و سپاس می‌سایم. باشد تا فیاض بی‌نیاز و خداوند سبحان، همچنان از خوان علم و معرفت خویش دریغم نفرماید و سفره نعمت خویش را در مقابلم بازگرداند.
تقدیم به استاد:
بر اساس حدیث معروف پیامبر اکرم (ص):
مَن لَم یَشکُر المَخلُوق لَم یَشکُر الخالِق
وظیفه خود می‌دانم تا مراتب سپاس و تقدیم خود را از زحمات بی‌شائبه و ارشادات ارزشمند استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمود بولاغ که راهنمایی مرا در تهیه و تدوین این رساله به عهده داشتند ابراز نمایم.
فهرست مطالب
چکیده………… 1
فصل اول:
کلیات تحقیق……….. 2
مقدمه………. 3
1-1- بیان مسئله 4
2-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5
3-1- اهداف تحقیق 5
4-1-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6
5-1- سؤالات تحقیق 6
6-1-پیشینه تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق 10
1-2- ماهیت منازعه 11
1-1-2- رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه 11
2-1-2- انواع نظریات منازعه 12
3-1-2- نظریه‌های خرد منازعه: 12
4-1-2- نظریه‌های کلان منازعه: 13
5-1-2- دیدگاه متفکران و نظریه پردازان به منازعه 13
2-2- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات 15
1-2-2- میانجیگری…….. 15
2-2-2- مذاکره 16
3-2-2- حکمیت………… 16
4-2-2- مصالحه…………. 16
5-2-2- ارزیابی بی‌طرفانه 17
3-2- خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات 17
4-2- فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات 18
1-4-2- ازلحاظ سرعت 18
2-4-2- ازلحاظ هزینه 19
3-4-2- ازلحاظ محرمیت 19
4-4-2- ازلحاظ تسهیلات 19
5-4-2- ازلحاظ تأمین عدالت 19
6-4-2- ازلحاظ قواعد و مقررات 19
7-4-2- ازلحاظ همکاری طرفین منازعه 20
5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان کدام است؟ 21
1-5-2- قتل‌های ناموسی: 21
2-5-2- قتل‌های بین طایفه‌ای: 21
3-5-2- قتل‌های انتقامی (قصاصی): 22
4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان………………………………………………………………………..22
2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل 23
2-7-تعیین انگیزه‌های قتل 24
1-7-2- انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان 25
8-2- میزان یا نرخ قتل 25
2-9- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان 26
1-9-2- سلاح گرم:….. 26
2-9-2- سلاح سرد:…….. 26
3-9-2- خفگی: 26
4-9-2- مسموم کردن: 27
5-9-2- سوزاندن: 27
6-9-2- سایر روش‌ها: 27
10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی 27
11-2-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس 28
12-2- علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان 29
13-2- شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل 32
14-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46
15-2- انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47
16-2- میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48
17-2- دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49
18-2- خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50
19-2- رابطه فقر با بزهکاری: 55
20-2- انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58
21-2- چهارچوب نظری 60
22-2- نظریه مورد استفاده 65
23-2- تعریف مفاهیم متغیرها 66
1-23-2- تعلق به جامعه قبیله‌ای: 66
2-23-2- تعصب قومی قبیله‌ای: 66
24-2- فرهنگی شدن: 68
1-24-2- خاص گرایی: 70
2-24-2- جمع گرایی:. 71
3-24-2 همبستگی درونی قوی: 70
4-24-2- کنترل اجتماعی غیررسمی: 70
5-24-2- میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: 70
6-24-2- تحصیلات:…….. 71
7-24-2- پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71
8-24-2- محل سکونت: 71
9-24-2- متغیرهای زمینه ای: 71
25-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای 72
1-25-2- ‌ بعد احساسی: 72
2-25-2- بُعد رفتاری:……. 72
26-2- پیشینه خارجی تحقیق: 72
1-26-2- کشتار دسته جمعی 73
27-2- دولت و هویت در خاورمیانه 83
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق 90
1-3- مقدمه 91
2-3- روش تحقیق 91
3-3- جامعه و نمونه آماری 91
4-3- ابزار گرد آوری 92
5-3- روایی پرسشنامه Error! Bookmark not defined.
6-3- پایایی پرسشنامه 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 94
1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان 95
2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95
3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95
4-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….96
5-4- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………96
6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان……………………………………………97
1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..97
2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..98
3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………………………………………………………98
7-4- بررسی فرضیه ها و سئوالات و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………….99
8-4- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………103
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات 105
نتیجه‌گیری. 106
پیشنهادات: 107
منابع………………………. 110
منابع اینترنتی 113
منابع لاتین. 114
فهرست جدول‌ها
جدول ‏4-1 توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه 95
جدول ‏4-2 میزان احساس مسئولیت 95
جدول ‏4-3 توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد 95
جدول ‏4-4 قتل های واقع بر اساس انگیزه وقوع 97
جدول ‏4-5 قتل های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب 98
جدول ‏4-6 بررسی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 98
چکیده
قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.
روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان 7 طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.
کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان
فصل 1-
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
سازمان‌های انسان‌محور همچون ناجا دارای مأموریت‌های خاصی می‌باشند که یکی از مأموریت‌های محوری واصلی آن، برقراری امنیت و حفظ نظم است که در انجام آن همتایی ندارد. بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی انسان دارد به‌گونه‌ای که دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، از آن به‌عنوان “پدیده ای عادی” و اجتناب‌ناپذیر در کنار سایر پدیده‌های اجتماعی زندگی یاد می‌کند. جامعه‌ای که همه افراد آن بدون استثناء