نویسنده: mitra4--javid

اطلاعات حسابداری، حسابداری مالی

تا حداقل ممکن و منطقی. ۶- یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .۲-۱-۳۳ تفاوت حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) با حسابداری مالی :حسابداری صنعتی، اساسا دانشی است که دارای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحلیل واریانس، اطلاعات حسابداری

ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،۱۳۸۲). هدف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحلیل اطلاعات، بازیابی اطلاعات

مستقیم آن یعنی دانایی، این همه توجه نشان داده شده است. دانایی برای سقراط به قدری اهمیت دارد که وی خود را فیلسوف، یعنی دوستدار دانایی می¬داند(نقیب زاده، ۱۳۸۷). به همین سیاق، افلاطون... ادامه مطلب

ادامه نوشته

توسعه منابع انسانی، فلسفه آموزش و پرورش

پرداختن به آموزش فلسفه و شرایط امکان آن را در دانشگاه بررسی نموده و به این مساله پاسخ دهد که ضرورت و امکان سنجی آموزش فلسفه در دانشگاه به چه شکل قابلیت اجرایی می باشد؟۱-۲ اهمیت و... ادامه مطلب

ادامه نوشته