منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : نظریه­ مقاومت

0 Comment

آن­چه که از آن تحت عنوان نظریه­ مقاومت یاد می­شود، واکنشی است که در اواخر دهه­ی 1970 علیه نظریه بازتولید به­وجود آمد. به­طور کلی، نظریه­ بازتولید معتقد است که مدرسه […]

راهنمای پایان نامه – نظرهای معاصر در جامعه شناسی آموزش­وپرورش در ارتباط با نابرابری

0 Comment

2-1-18-1- نظریه انتقادی نظریه انتقادی، تفسیر متفاوتی از آموزش­وپرورش و رابطه آن با جامعه، ارائه می­دهد. نظریه انتقادی معتقد است مدرسه با جامعه رابطه­ نزدیکی دارد و معتقد است مدرسه […]

پایان نامه با موضوع نظریه­ سرمایه انسانی

0 Comment

این نظریه که طلیعه­ی تولد “اقتصاد آموزش­و­پرورش” است، در نظریات تئودور شولتس متجلی شده است. نظریه سرمایه انسانی در علم اقتصاد، همان فرضیه­ی هنجار تحرک رقابتی را دنبال می­ کند. […]

پایان نامه درباره فایده­ گرایان یا اصحاب اصالت فایده

0 Comment

در قرن نوزدهم تعبیر دیگری از مسیله­ی هابز به عنوان اصالت فایده در باب اخلاق عمومی به طور کلی تفوق یافت. نگرش این اصحاب بر همان قاعده­ای استوار بود که […]

پایان نامه درباره نقش تئوری های سازمان و مد یریت در تفکر مد یریت هیات امنایی 

0 Comment

دیدگاه سیستمی مفهوم سیستم ،هم درعلم فیزیک وهم درعلوم اجتماعی دارای تاریخ غنی است.آلفرد. آن وایتهد2             (1925) و جرج .سی. هومانز3 (1950) دریافتند که مفهوم یک کل سازمان یافته یا […]