پایان نامه ارشد رایگان درباره دوران باستان، دولت – ملت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

سنخیت ملت و دولت، عامل مهمی در امنیت ملی دول امپریال به شمار می‌روند. تهدیدات سیاسی قومیت، علاوه بر تأثیر عمیق بر روابط دولت ـ جامعه و شکل گیری الگوهای خاص دولت، می‌تواند معطوف به تضعیف مشروعیت سیاسی و ناکارایی دولت در بسیج سیاسی گسترده، انحصار زدایی از اعمال خشونت دولت و تضعیف هویت ملی فراگیر باشد(خراط ها وهمکاران،1384).
“لوسین پای”28 در مورد نقش تنوع قومی در ظهور بحران در هویت ملی معتقد است که این نوع بحران وقتی بروز می‌نماید که دولت به دلیل اینکه عناصر مهمی از جمعیت کشور به گروه بندی‌های فروملی التزام بیشتری دارند نمی‌تواند به عنوان یک واحد ملی کارآمد اجرای نقش نماید. به عبارت دیگر، کار ویژه‌های دولت ـ ملت به واسطه عدم حمایت از سوی یک احساس قوی از ملیت به طور رضایت بخش ظهور و اجرا نمی‌شود(خراط ها وهمکاران،1384).
گزارش دیگری تحت عنوان (مورد پژوهشی: قتل‌های ناموسی و خصومت‌های خونین)، قتل‌های ناموسی را درکشورهای پاکستان، فلسطین و اردن بررسی کرده است. در این گزارش قتل‌های ناموسی ناشی از حاکمیت سنن قبیله ای مردسالارانه دانسته شده و نتیجه گرفته شده است که نگرشی دوگانه نسبت به زن در این جوامع وجود دارد از طرفی، زن را موجودی ظریف و شکننده می‌دانند که نیازمند مراقبت و حمایت است و ‌ از طرف دیگر، وی را موجودی سرکش می‌دانند که نیازمند مهار وکنترل است. این گزارش کشورها و دولت‌ها را به خاطر کوتاهی در پی گیری قاتلان قتل‌های ناموسی مقصر دانسته و در پایان، حمایت از قربانیان و محکومیت این نوع قتل‌ها را خواستار شده است (بیات،1387‌).
بر اساس تحقیقات صورت گرفته (1999) شمار نوجوانانی که در آلمان غربی به قتل می‌رسند 1 نفر از 100 هزار نفر است و ژاپن با داشتن 0/5 درصد در هر 100 هزار نفر، جایگاه مناسب تری دارد. اما کم‌ترین قتل مربوط به کشور اطریش، با داشتن 3 درصد برای هر 100 هزار نفر است (بیات،1387).
بر اساس گزارش تحقیقی هفته نامه نیوزویک (1999)، شمار نوجوانان و جوانانی که در آمریکا به قتل می‌رسند بالغ بر 4 برابر هر کشور صنعتی دیگر است که بسیاری از این قتل‌ها بر اثر اصابت گلوله و یا مصرف مواد مخدر هست (تارنمای ندای زاهدان، 1392).
شیخ محمد ابوزهره، استاد دانشگاه الازهر و رئیس دانشکده حقوق قاهره، محقق به نام مصری در دوران معاصر است که با تکیه بر عقاید و مواضع اسلامی خود، تلاش‌ها و مجاهدات قلمی و فکری- فرهنگی مهمی در مسیر وحدت بین مسلمانان انجام داده است. وی در ریشه یابی از هم گسستن وحدت مسلمانان از صدر اسلام، شروع آن را از وقتی می‌داند که “احساس قومیت” در مسلمانان شدت گرفت و “قومی در صدد بر آمد که قومیت خود را زنده و آشکار نماید.” این امر متفرق شدن مسلمانان و جنگ حکومت‌ها با یکدیگر را باعث شد و حاکمان مردم رابه نبرد با برادران مسلمان خود تشویق کردند نه با دشمنان و همین مسأله باعث شد صلیبیان به قلمرو اسلامی وارد شوند.
رامون اسپیج (2006)29از دانشگاه آمستردام هلند با استفاده از تحقیقات بومی و منطقه ای در کنار استفاده از نظریات عام و جهانشمول در تبیین پدیده خشونت و ستیزه جویی به بررسی این معضل پرداخته است. وی در یکی از مهم‌ترین تحقیقات خود با عنوان جنبه‌هایی از خشونت اوباشگری و رفتارهای خشن تحت تأثیر 6 عامل اصلی که در به وجود آمدنش نقش دارند، به وجود می‌آید:
1. هیجان زدگی 2. ایجاد هویت مردانه خشن 3. هویت یابی منطقه ای و محلی 4. مدیریت فردی و کسب شهرت 5. احساس همبستگی و تعلق 6. قدرت و خودمختاری(دانش،1381).
ریموند کیس کلی30 انسان شناس فرهنگی و قوم شناس آمریکایی است که در مورد منشأ جنگ در جوامع بشری بر اساس نابرابری‌های اجتماعی مطالعه می‌کند. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه شیکاگو در
سال 1965 دکترای خود را در زمینه انسان شناسی از دانشگاه میشیگان در سال 1974 دریافت کرد. او در دانشگاه میشیگان به مدت 33 سال تدریس کرد و در سال 2002 بازنشسته شد. تحقیق دکترای او پژوهشی در مورد پاپوآ گینه نو- جایی که او 16 ماه را صرف انجام تحقیقات مردم نگارانه با قبیله اتورو 31 کرد- بود. این پژوهش پایه و اساس بسیاری از نوشته‌های بعدیش بود. پس از اولین کار خود در قبیله اتورو، کلی اصولاً به مطالعه ساختار و تکامل رفتار اجتماعی در درون و میان جوامع بشری پرداخت. او چهار کتاب در مورد موضوعاتی شامل سازمان‌های اجتماعی، نابرابری جنسیتی، جادو، امپریالیسم قبیله ای، و ریشه‌های جنگ نوشته است. علاقمندی عمده کلی به خشونت در دوران باستان و چگونه تکامل آن هست. بر اساس همین علاقمندی او دو پرسش اساسی مطرح کرد0 1- چه چیزی منجر به شروع جنگ می‌شود، 2- در بین انسان‌های ابتدایی چه جوامع بدون جنگی وجود داشته؟ کلی برای پاسخ به این پرسش‌ها، یک مطالعه تطبیقی از 25 جوامع شکاری به عهده گرفت- که این جوامع به نمایندگی از 186 جامعه بود که هر یک به نمایندگی از یک منطقه خاص را بر عهده داشتند. که همه این مطالعه‌ها را در کتاب خود به نام “جوامع بدون جنگ و منشأ جنگ” ارائه کرد(دانش،1381).
گزارش‌های مفصل و مستندی از حملات و کشتار بین گروهی میان گروه‌های شامپانزه‌های محلی در طول سال‌های 1979 الی 1986 منتشر شد. در سال‌های بعد، داده‌های از تحقیقات بیشتری، تأیید کرد که بخش‌های از خشونت مهلک، مشخصهِ نوع شامپانزه‌ها هست، این یافته‌ها به وضوح یک سؤال مهم را با توجه به تکاملِ خشونت مهلک بین گروهی مطرح ساخت: آیا مجموعه یکسانی از عوامل علّی که موجب الگوی همکاری قتل شامپانزه‌ها بر همسایگان خود می‌شد، پیامدهای یکسان (و شبیه به هم) بر انسان‌های دوره پارینه سنگی گذاشته است؟ یافته‌ها و تحلیل‌های اخیر در زیست شناسی تکاملی، باستان شناسی و قوم شناسی، مجموعه مناسبی را برای پیشبرد درک ما از تکامل خشونت مهلک بین گروهی ایجاد کرده. این داده‌ها، زمینه? را برای ارزیابی نتیجه گیری تحقیقات اولیه رنگام محیا کرد: “مدارک متداولی از این فرضیه حمایت می‌کند که میل انتخاب شکار و کشتن در شامپانزه‌ها و انسان‌ها یکسان است، و اینکه همکاری برای کشتن دارای سابقه ای طولانی در تکامل هر دو گونه دارد)محسنی،1376).
در اواخر قرن ششم بین دو نفراز قدرتمندان فرانسه بنام سیشاریوس32 و کرامنیزند33 نزاع و نبردی صورت گرفت که بعد از جنگ‌های بسیاری که به وقوع پیوست و قتل‌هایی که اتفاق افتاد کرامنیزند به پذیرفتن غرامت تن در داد. پس از آن مدت‌ها دوستی بسیار صمیمانه ای میان آنان برقرار شد ولی علیرغم گذشت سال‌ها صمیمیت، روزی به علت سخنی نااندیشه و بدون غرض خاص از جانب سیشاریوس که تحت تأثیر شراب به زبانش جاری شد، نفرت و کینه توزی قدیمی از نو در نهاد کرامنیزند بیدار شد و بلافاصله با خنجر به سیشاریوس حمله کرد و او را به علت عملی که سال‌ها قبل مورد بخشش خود قرار داده بود به قتل رساند(ملک اسماعیلی،1355).
استمنتز می‌نویسد که در قبیله سوآن34 چنانچه بعد از نبردهای بسیار، میان مخاصمان صلح به وجود آمد و خونبهای لازم بزیان دیدگان پرداخت گردد، باز اتفاق می‌افتد که غرامت گیرنده، دشمن خود را در اولین موقعیت مورد حمله قرار دهد و بکشد و غرامتی را که دریافت داشته است به خانواده او مسترد دارد. نمونه‌هایی در دست است که گاهی چنین عملی پس از گذشت ده سال صورت گرفته است..
مرل و ویتو می‌نویسند که بعدها که به تدریج حکومت‌ها قدرت گرفتند و اصلاحات به دست آن‌ها آغاز شد، کوشش به عمل آمد تا روش غرامت گرفتن همگانی شود وبگروههای مختلف اجتماعی تحمیل گردد. لذا توافقی که بین مخالفان در مورد غرامت صورت می‌گرفت جای خود را به غرامت‌های قانونی داد که توسط حکومت معین می‌شد.
یکی دیگر از موارد سازش، وادار کردن بزهکار به تغییر طایفه بود زیرا اعتقاد بر آن بود که اگر تعادلی به هم خورد بهر صورت که شده است باید به وجود آورنده آشفتگی و بی نظمی در راه اصلاح و بهبود وضع آشفته بکوشد و نظم اولیه را برقرار سازد. به همین جهت هر گاه مردی به دست دیگری کشته می‌شد قاتلش مورد محاکمه قرار می‌گرفت. اگر نتیجه محاکمه بزیان او بود و حکم محکومیتش صادر می‌گردید مجبور بود که تغییر طایفه بدهد و خود را متعلق به خانواده مقتول بداند. یعنی قاتل می‌بایست جای مقتول را در خانواده‌اش بگیرد و با بیوه او.
طریقه دیگری که می‌توانست بین مخاصمه کنندگان صلح و آشتی برقرار کند، شرمسار کردن متجاوز بود. بدین صورت که خانواده زیان دیده از متجاوز می‌خواست که دست‌ها را از یکدیگر باز نماید و در حالیکه زانو می زند وسر را به پائین خم می‌کند از عمل خود پوزش بخواهد وتقاضای بخشش و گذشت کند.
ایوانیشف35 تشریفاتی را که در این مورد تا قرن 16 در موراوی36 رواج داشت به‌صورت ذیل بیان می‌کند.
در سال 1050 قبل از میلاد مسیح، کتابی مربوط به مجازات‌ها در نه فصل در چین منتشر شد که در آن نوعی سیاست کیفری که هدفش اصلاح بزهکار بود وجود داشت. توبه استغفار از اعمال نادرست ارتکابی، دو هدف برزگ مجازات‌های پیش بینی شده را تشکیل می‌داد. به همین جهت مجازات مرگ درباره کسانی که به علت اشتباه، غفلت، اتفاق نامطلوب، حادثه، مرتکب جنایتی ولو هرقدر شدید شده بودند و به خطای خود کاملاً وقوف داشتند، به مرحله اجرا در نمی‌آمد. (کریمی،1375).
اسزره37 می‌نویسد که افرادی که از قدرت روحی زیادی برخوردار بودند، هنگامی که مورد تعرض قرار می‌گرفتند و زیانی به آنان وارد می‌شد، بجای ابزاز خشونت، به طریق آرام‌تر و نرم‌تری رفتار می‌کردند. (کریمی،1375).
کلاین برگ38 به نقل از ویسلر39 می‌نویسد که انسان‌های اولیه در برابر ریشخند وتمسخر بسیار حساس بودند و اگر فردی پی می‌برد که یکی از دوستانش نسبت به او عقیده ای بد پیدا کرده است و درواقع نسبت به شخصیت او دیگر احترامی قائل نیست شدیداً ناراحت می‌شد. به همین جهت این افراد مخصوصاً سرخ پوستان آمریکا، بزهکاران را به‌وسیله خنده و مسخره کردن مورد تنبیه قرارمی دادند..
لوی40 می‌نویسد که نزد برخی از طوایف مانند کروها 41، هنگامی که فردی دست به عملی می‌زد که به اخلاق زیان وارد می‌کرد بدیده یک مقصر نگریسته می‌شد ولی هیچ کس به هیچ عملی که مستقیماً او را هدف قرار دهد مبادرت نمی‌کرد بلکه شبانگاهان که همه دور یکدیگر جمع می‌شدند یکی رو به همه می‌کرد و می‌گفت: “آیا عملی را که فلانی انجام داده است شنیده‌اید؟”(کریمی،1375).
همه ما با مسائل قومی، مفهوم قومیت و حقوق قومی تا اندازه ای آشنا هستیم. دهه 1990 شاهد بروز ناگهانی درگیری‌های قومی _ نژادی با افول در گیرهای ایدئولوژیکی جنگ سرد، اشکال جدیدی از رقابت‌های بین گروهی ظهور کردند. به نوشته ” موی نیهان ” به نظر می‌رسد دیگر دولت – ملت‌ها با یکدیگر وارد جنگ نشوند، اما گروه‌های قومی همواره در جنگ‌اند. بسیاری از این برخور دهای قومی و نژادی ناگزیر به قلمرو سیاست بین الملل را ه می‌یابند. امروزه اصطلاح تصفیه نژادی، وارد ادبیات سیاسی ما شده است. اکنون، قومیت چارچوبی مستقل است که در آن موسیقی، غذا، هنر، ادبیات ولباس معنادار می‌شود و هویت قومی متغییری مستقل در سیاست (داخلی، منطقه ای و بین المللی) محسوب می‌شود. هویت قومی چه امروزه پذیرفته شود، چه نشود، پدیده ای است که در طی تجارب تاریخی شکل گرفته و ماهیت ازلی دارد(عضدانلو،1378).
به نوشته بارت42 (1996) هویت قومی ترکیبی از ویژگی‌های عینی تاریخی، همچون زبان، دین، سرزمین، سازمان اجتماعی، فرهنگ ونژاد و نیز ویژگی‌های ذهنی است که گروهی آن‌ها را برای اثبات هویت خود به کار می‌برد. قومیت، حقوق قومی و ادعاهای قومی از پیامدهای مدرنیته و نظم جدید جهانی هستند، نظمی که از حل هزاران درگیری و رقابت‌های قومی یا اقلیتی در سرتاسر جهان ناتوان مانده است.