منابع مقاله درمورد ساختار اجتماعی و عضویت در گروه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} با توجه به آنچه گفته شد می‌توان جمع‌بندی نظرات صاحبنظران را در پنج مقوله زیر بعنوان شاخصهای مهارت انسانی ذکر کرد:درک... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد فرهنگ سازمانی و تشویق و تنبیه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-8-1- مهارت انسانی (در مدیران آموزشی):– توجه به نیازهای شغلی و حرفه‌ایی در کارکنان.– رعایت مجموعه موازین اخلاقی و ارزشی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد مهارتهای انسانی و مدیریت آموزشی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} – توانایی کنترل و نظارت کارکنان.– توانایی هماهنگی فعالیتهای درون سازمانی و برون سازمانی.– توانایی و انجام کلیه امور... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد توانایی مدیریتی و توانایی مدیریت

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} و ملموس‌ترین وجه کار است بسیار مهم می‌باشد و هر شاغلی باید در بدو امر آن را فرا گیرد(میرکمالی، 1379، ص 113). «ویژگی بارز مهارت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد ارتباطات و مذاکره و مهارتهای مدیران

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} انسانی: سرپرستی، ارتباطات و مذاکرهادراکی: مفهومی3 پیتر دراکر فنی ـ انسانی ـ ادراکی ـ طراحی ـ حل مسأله4 آدیزس مهارتهای مدیران... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران و تکنولوژی جدید

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} حوزه ادراکی ، ابتکاری ، حوزه رهبری ، حوزه روابط بین شخصی ، حوزه اداری ، حوزه فنی از حوزه‌های شایستگی سه حوزه رهبری، روابط... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران و سازمان و مدیریت

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نقش تصمیمی عبارت است از: از بین بردن مشکلات و گرفتاری‌ها، تخصیص منابع، مذاکره کنندگی و ریسک کنندگی (امین شایان جهرمی،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد هدفهای سازمانی و منابع سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مدیریت به عنوان هنر انجام دادن کار بوسیلۀ دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند(هگل ریگل،1998). مدیریت عبارت است... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع مقاله درمورد مهارت های مدیران و مهارتهای ادراکی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .تعریف عملی: در این پژوهش میزان نمره ایست که آزمودنی از سولات 16 الی 25 پرسشنامه مهارت های مدیران... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه پردازش تصویر و تبدیل فوریه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} برای تکمیل کارهای انجام شده در این پایان نامه می توان فعالیت های پژوهشی متعددی انجام داد از جمله می توان به موارد زیر اشاره... ادامه مطلب

ادامه نوشته